Expand/collapse block Login
Login
Password
 
Expand/collapse block Selected courses
-
 
Expand/collapse block Information for course "6. OfficeCentral Procurement"
Description: Dalam OfficeCentral, modul Procurement dibangunkan untuk menguruskan maklumat perolehan bagi sesebuah organisasi. Modul ini juga dapat membantu menyelaraskan proses perolehan dan juga membantu proses pemilihan dan pemantauan bekalan.
Objectives: 1. Untuk membantu pengguna mengeluarkan senarai pesanan belian.
2. Untuk membantu pengguna merekod invois diterima dan pesanan penghantaran secara automatik.
Language: English
Enroll Enroll
Language: English
Professors: Afiq Roslan, Nur Farhana Ismail, Irwan Fadli, Siti Musalmah Jamil, Khairun Nisa' Aziz, Syarul Nizam
Units: 1
Lesson content
Language: English
Professors: Afiq Roslan, Nur Farhana Ismail, Irwan Fadli, Siti Musalmah Jamil, Khairun Nisa' Aziz, Syarul Nizam
Units: 1
Lesson content
Language: English
Professors: Afiq Roslan, Nur Farhana Ismail, Irwan Fadli, Siti Musalmah Jamil, Khairun Nisa' Aziz, Syarul Nizam
Units: 1
Lesson content
Enroll Enroll