Expand/collapse block Login
Login
Password
 
Expand/collapse block Selected courses
-
 
Expand/collapse block Information for course "4. OfficeCentral Finance"
Description: OfficeCentral menyediakan modul kewangan untuk merekod data-data berkenaan dengan kewangan syarikat seperti wang pendahuluan, tuntutan dan pembayaran.
Objectives: 1. Untuk memudahkan pekerja memohon pendahuluan, tuntutan, atau bayaran daripada syarikat.
2. Untuk memudahkan bahagian kewangan merekod data kewangan syarikat.
3. Untuk memudahkan pengguna menyemak permohonan kewangan.
4. Untuk menyimpan data kewangan secara sistematik.
Language: English
Enroll Enroll
Language: English
Professors: Afiq Roslan, Nur Farhana Ismail, Irwan Fadli, Siti Musalmah Jamil, Khairun Nisa' Aziz, Syarul Nizam
Units: 1
Lesson content
Language: English
Professors: Afiq Roslan, Nur Farhana Ismail, Irwan Fadli, Siti Musalmah Jamil, Khairun Nisa' Aziz, Syarul Nizam
Units: 1
Lesson content
Language: English
Professors: Afiq Roslan, Nur Farhana Ismail, Irwan Fadli, Siti Musalmah Jamil, Khairun Nisa' Aziz, Syarul Nizam
Units: 1
Lesson content
Language: English
Professors: Afiq Roslan, Nur Farhana Ismail, Irwan Fadli, Siti Musalmah Jamil, Khairun Nisa' Aziz, Syarul Nizam
Units: 1
Lesson content
Language: English
Professors: Afiq Roslan, Nur Farhana Ismail, Irwan Fadli, Siti Musalmah Jamil, Khairun Nisa' Aziz, Syarul Nizam
Units: 1
Lesson content
Language: English
Professors: Afiq Roslan, Nur Farhana Ismail, Irwan Fadli, Siti Musalmah Jamil, Khairun Nisa' Aziz, Syarul Nizam
Units: 1
Lesson content
Enroll Enroll